سخنان ناپلئون

«آنقدر شکست خوردم که راه شکست‌دادن را آموختم»·
«از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله‌است.» ·
«ازدواج همیشه به عشق پایان داده‌ است.» ·
«تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک یک زن آسانتر است.» ·
«دنیا از آنِ کسانی است که تحرک و انرژی دارند.» ·
«دستی که گهواره را تکان می­دهد دنیا را تکان می‌دهد.»
«مردم از ترس شکست، می‌بازند.» ·
«تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است.» ·
«کم‌ دانستن و زیاد حرف‌زدن مثل نداشتن و زیاد خرج‌کردن است.» ·
«تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازهٔ دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.» ·
«تا زنده‌ام لحظه‌ای آرام نخواهم گرفت. استراحت و مردن نزد من یکی‌ست.» · «احمق‌ها در فکر گذشته‌اند، دیوانگان نیز در رویای آینده به سر می‌برند و تنها انسان‌های عاقل در حال زندگی می‌کنند.» ·
«ناامیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی‌دارد.» ·
«در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است.» ·
«اولین شرط پیروزی شهامت و بی‌باکی است.» ·
«نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .» ·
«دردها و رنج‌ها فکر انسان را قوی می‌سازد.» ·
«کسانی که روح نا امید دارند مقصرترین مردم هستند» ·
«کسی که می‌ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.» ·
«یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.» · «عفت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب» ·
«عشق گوهری است گرانبها، اگر با عفت توام باشد.» ·
«عادت کنید که عادت نکنید» ·
«فداکاری در راه وطن از همه فضایل با ارزشتر است» ·
«لغت غیرممکن را باید از قاموس‌ها محو کرد.» ·
«حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش چیزی رو بنویس که بتونی امضا کنی و چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی.» ·
«بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است.» ·
«پیروزی نصیب کسانی می‌شود که بیش از همه استقامت دارند.» ·
«صاحب همت در پیچ و خم­های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد» ·
«ظاهراً جهان تنها به کسانی ماوا می­بخشد که قول و فعلشان حاکی است که می­دانند چه می­خواهند و به کجا می­روند»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *