روزنامه فرانسوی از یک دانشمند ایرانی مخفی پرده برمی دارد

روزنامه فرانسوی لوموند در شماره روز چهارشنبه 1-2-2012 در گزارشی مفصل به بررسی زندگی مخفیانه یکی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی بنام محسن فکری زاده پرداخته است.

لوموند می نویسد این دانشمند 50 ساله یکی از مهمترين دانشمندان ایران به شمار مى آيد و مدتی است كه از ظاهرشدن در انظار خود داری مى كند.
بر اساس گزارش این روزنامه، محسن فکری زاده همان شخصی است که سرپرستی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی موسوم به ” برنامه 111 ” را برعهده دارد.
این روزنامه می نویسد از آنجا که این دانشمند اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و برنامه های اتمی این کشور دارا است، دولت ایران از10 سال پیش او را درکنترل کامل امنیتی قرار داده است، به طوری که هیچگونه تصویر یا مشخصاتی از این دانشمند در اختیار رسانه ها قرار نمی دهد.
این روزنامه می نویسد تا کنون هیچ کدام از هیات هاى بازرسى آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانسته اند با اودیدارکنند.
بنا به این گزارش، فکری زاده ازبرجسته ترین کارشناسان دررشته فیزیک شاخه هسته ای است که در رتبه سردار درقسمت صنایع نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فعالیت می کند.
این دانشمند ازجمله دانشمندان ایرانی است که در فهرست افراد مورد هدف موساد اسرائیل برای ترور قرار دارد.
این روزنامه در پایان می نویسد فکری زاده تحت حراست شدید امنیتی بسر می برد. او اکنون مانند اسیرى در اختيار حکومتی است که هرروز به بيش از پيش در مسير نظامی گری پیش می رود.

Source http://parsdailynews.com/96060.htm