دلم خواست. از گوگوش


ترانه از فرید زولند، شعر از اردلان سرفراز، و صدای شاه ماهی‌ یا ملکه ماهیان هنر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *