دست یابی احمدی نژاد به اسناد واریز یک میلیارد و ششصد میلیون یورو ارز نفتی به حساب مجتبی خامنه ای

 

جرس- به گزارش منابع خبری جرس از تهران اواخر بهمن ماه محمود احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنی را احضار کرده و از او به تفصیل در مورد هزینه کردن ارزهای نفتی خارج از ردیف بودجه سؤال کرده است. این جلسه بعد از پرسشهای برخی نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره هزینه کردن ارزهای نفتی صورت گرفته است. پرسش احمدی نژاد از بهمنی درباره بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی بوده که از رئیس جمهور هم مخفی بوده است

 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی شفاها به رئیس جمهور پاسخ می دهد که اقلام مورد بحث از ارز حاصل از فروش نفت به حسابهایی که بیت مقام رهبری دستور داده بودند واریز شده است و با احتساب اقلام مورد بحث کسری در کار نیست و حساب تراز است.

احمدی نژاد از بهمنی می خواهد که کلیه موارد یادشده را با قید مبلغ و تاریخ و شماره حساب و نام دارنده حساب بنویسد و امضا کند. بهمنی به دستور احمدی نژاد کلیه مبالغی از ارزهای حاصله از فروش نفت را که به دستور بیت رهبری واریز شده است را با مشخصاتی که احمدی نژاد از او خواسته است می نویسد. در میان این اقلام رقم یک میلیارد و ششصد میلیون یورو (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو – هشت صفر بعد از شانزده) به حساب حجت الاسلام سید مجتبی خامنه ای فرزند مقام رهبری واریز شده است. احمدی نژاد بعد از اینکه تمام صفحات اظهارنامه مالی رئیس کل بانک مرکزی را به امضای بهمنی می رساند، او را مرخص می کند.

لازم به ذکر است چندی پیش احمدی نژاد در دیدار با ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات به واریز شدن مبلغ یادشده به حساب سید مجتبی خامنه ایاشاره کرده بود. منابع خبری جرس خاطر نشان می کنند که همچنانکه احمدی نژاد به جمع آوری اسناد فساد مالی بیت رهبری بويژه مجتبی خامنه ای مشغول است، دفتر رهبری نیز اسناد فراوانی از فساد مالی دفتر رئیس جمهوری بویژه اسفندیار رحیم مشائی جمع آوری کرده است

منبع راه سبز

2 thoughts on “دست یابی احمدی نژاد به اسناد واریز یک میلیارد و ششصد میلیون یورو ارز نفتی به حساب مجتبی خامنه ای

  1. Too good, too very much SIMPLE, to be true. “AN” said to Bahamani, do this, Bahmani said to AB, CHASHM! What is holding AN? With this, perhaps most destructive document in his hands, why he does not go ho his PEOPLE and presents his case. After all he is a popular president who has mastered how to appeal to ignorance of masses, and is in an intense rivalry and power struggle with Rahbar and his thugs. He wants women to attend football games when men are there; he apparently is PROUD OF KOROUSH! And other numerous demagoguery of his.
    Exposing the cadre of Rahbari and even changing the whole thing, he can do. Why he does not do it and become a real hero for his people or even some others? Internal Iranian politics is much more complicated that an “Engineered News” Rahe-Sabz (Jaras) the mouth piece of bankrupt greens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *