درگیری در روزنامه ایران

javanfekr-heydar
درگیری در روزنامه ایران

در جریان تلاش ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، امروز درگیری هایی در روزنامه ایران رخ داد و ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند