خودکشی یک ایرانی در اردوگاه وورتزبرگ

اخیرا، یک ایرانی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در جنوب آلمان خودکشی کرد. گفته شده شرایط سخت اردوگاه وورتزبرگ از دلایل خودکشی این جوان ۲۹ ساله بوده.