جامعه ی بهائیان بافالو از همه ی هموطنان محترم و دوستان نازنین دعوت میکند The Baha’i community

The Baha’i community of Buffalo is happy to announce the Now-Ruz party that will be held on Tuesday evening March 20th 2012 at Salvatore’s Italian Gardens. Starting at 6:30pm there will be
prayers and a program, in both English and Farsi followed by dinner, served promptly at 7:30pm. Partying, music, and dance will continue until 12:00 midnight.
Ticket price for persons above 11 years of age is $25.00 per person, until March 11th. Ticket price for children above four years of age is $15.00 per child, until March 11th 2012. Children under four years of age are free.
Starting on Monday March 12th, the ticket price will be $30.00 per one adult person of 12 years and above.
No ticket will be available after Sunday March 18th 2012.

For further information, please contact Mrs. Fahimeh Afrouzi at 208-3158, Afshin Akbari 446-3508, or Shahla Hai at 228-1157 (or, e-mail[email protected])

دوستان و هم میهنان عزیز و گرامی

جشن نوروزی و پایان ماه روزه ی بهائیان بافالو، سرآغاز سال نوین ، در روز سه شنبه یکم فروردین ماه برابر با بیستم مارچ در سالن مجلل سالواتور برگذار خواهد شد . جامعه ی بهائیان بافالو از همه ی هموطنان محترم و دوستان نازنین دعوت میکند که با حضور پر شور خود بر شادی و شکوه و رونق و بزرگداشت این جشن باستانی ، بیشتر از پیشتر بیفزایند . برنامه در ساعت شش و نیم بعد از ظهر با چند مناجات به زبان های انگلیسی و فارسی آغاز میشود و افطار در سر ساعت هفت و نیم خواهد بود . پس از شام ، موزیک و رقص تا ساعت دوازده ادامه خواهد داشت . بر نامه به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد . بهای بلیط برای بزرگسالان و نوجوانان بالا تر از یازده سال تا یازدهم مارچ نفری بیست و پنج دلار خواهد بود و برای کودکان بالای چهار سال نفری پانزده دلار ؛ برای کودکان کمتر از چهار سال رایگان است. از دوازدهم مارچ ، بهای بلیط برای بزرگ سالان به سی دلار افزایش خواهد یافت . و پس از هجدهم مارچ بلیط فروخته نخواهد شد

برای آگاهی و اطلاع بیشتر با شهلا هائی و یا خانم فهیمه افروزی تماس بگیرید

با سپاس،
شهلا ۲۲۸۱۱۵۷
فهیمه ۲۰۸۳۱۵۸