تلفات زلزله استان بوشهر رو به افزایش است

boshboshزلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر در استان بوشهر ده‌ها کشته و صدها زخمی برجا گذاشته است. مقام‌های ایران می‌گویند که به نیروگاه اتمی بوشهر خسارتی وارد نشده است.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.