تغيير نام تخمه ژاپنی

پیشنهاد مقام ارشد دولتی: تغيير نام تخمه ژاپنی

Iranpressnews

روزنامه خراسان: يک مقام ارشد دولتي که هر از گاهي پيشنهادهاي جالبي را در سطح عمومي مطرح مي کند، در ديدار اخير خود با برخي فعالان اقتصادي از آنها خواسته است تا برخي اصطلاحات غلط در بازار داخلي را کم کم اصلاح کنند. وي به عنوان نمونه اظهار داشته که بايد تخمه ژاپني را با نام واقعي آن يعني «جاباني يا جابوني» که منطقه اي در اطراف دماوند است، به مردم معرفي کنيم.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

One Response to تغيير نام تخمه ژاپنی

  1. IRIE says:

    استکبار جهانی‌ به سر کردگی انگلیسی‌ های فلان فلان شده همه چیز ما را دزدیدند و بردند، از نفت گرفته تا خر بوزه گرگاب. حالا نوبت جپونی ها رسیده که تخمه ما رو وردارند و به اسم خودشون جا بزنند! بد بختی یکی دو تا نیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.