به سلامتی همه

به سلامتی همه اونایی که تو دلمون نشستن و کرایه هم نمیدن
* * * * * * * * * *
به سلامتي همه اونايی که مارو همين جوري که هستيم قبول دارن وگرنه بهتر از ما رو که همه دوست دارن
* * * * * * * * * *
به سلامتي پاک کن که به خاطر اشتباه ديگران خودشو کوچيک ميکنه
* * * * * * * * * *
به سلامتي با ارزش ترين پول دنيا “تومن” چون هم تو هستي توش هم من
* * * * * * * * * *
به سلامتي اونايی که اگه صد لايه ايزوگامشون هم بکنن بازم معرفت ازشون چيکه ميکنه
* * * * * * * * * *
به سلامتی پنگوئن که نیم وجب قد داره ولی لوتی راه میره
* * * * * * * * * *
به سلامتي اونايي كه دوسشون داريم و نميفهمن و آخرشم دق ميدن مارو
* * * * * * * * * *
صلامتي همه کلاس اولي ها که تازه امسال ياد ميگيرن سلامتي درسته نه صلامتي
* * * * * * * * * *
به سلامتي دوست نازنيني که گفت قبر منو خيلي بزرگ بسازين چون يه دنيا آرزو با خودم به گور ميبرم
* * * * * * * * * *
به سلامتي کسي که بهش زنگ ميزني خوابه ولي واسه اين که دلت رو نشکنه ميگه خوب شد زنگ زدي بايد بيدار ميشدم
* *
به سلامتی همه دوستان خوبم

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.