بسم الله الرحمن الرحيم

 

زنگ نما ز در مدارس اجباری شد انشا الله مبارک است

مدیرکل آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری زنگ نماز در همه مدارس راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی جدید اجباری شد. منوچهر فضلی خانی در گفتگو با مهر افزود: در برنامه هفتگی دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه زنگی به نماز اختصاص یافته است که از سال تحصیلی جدید اجرا می شود. وی ادامه داد: همه مدیران به ویژه مدیرانی که برنامه هفتگی شان را پنج روزه بسته اند باید 20 دقیقه از زمان اوقات شرعی را به نماز اختصاص دهند که این موضوع را جدی پیگیری می کنیم که حتما اجرا می شود. مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم همه دانش آموزان در این زنگ نمازشان را اقامه کنند تا شاهد ترویج فرهنگ نمازدر همه جامعه باشیم

Source:IranPressNews

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.