بازداشت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد.

به گزارش نوروز، دکتر صادق آخوندی پس از احضار تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان صبا تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

ماموران وزارت اطلاعات فاقد حکم بازداشت و بازرسی معتبر بوده اند اما آخوندی را پس از بازداشت با خود به مطب و منزل برده و این اماکن را بازرسی کرده اند.

این حادثه روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه اتفاق افتاده است و دکتر آخوندی از آن زمان همچنان در بازداشت غیر قانونی وزارت اطلاعات است.

خانواده و همکاران وی به امید اینکه آقای آخوندی بزودی آزاد خواهد شد تا کنون از انتشار خبر بازداشت وی ممانعت کرده بودند.

دکتر اخوندی که از اساتید برجستۀ دانشکده دندانپزشکی است، در عین حال معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی، مدیر مسئول مجلۀ علمی دندانپزشکی و نیز معاون سردبیر مجلۀ انگلیسی مرکز تحقیقات دندانپزشکی نیز هست.

وی فرزند مرحوم حجه الاسلام آخوندی رئیس انتشارات دارالکتب اسلامیه است و خانوادۀ او سابقۀ دیرینه ای در فعالیت انقلابی و انتشار کتب اسلامی در پیش و پس از انقلاب داشته و دارند. انتشارات دارالکتب اسلامیه پیش از انقلاب پاتوق بسیاری از فعالان مذهبی بوده و اکثر رهبران روحانی انقلاب به دفتر آن رفت و آمد داشته وبا پدر دکتر آخوندی مراوده داشته اند.

دکتر آخوندی که از پیشگامان عرصۀ انقلاب و جهاد است، در انتخابات دهم ریاست جمهوری از مهندس موسوی حمایت و طرفداری می کرد و پس از حوادث سال 88 در زمرۀ فعالان جامعۀ پزشکی در حمایت از رأی مردم و حقوق قانونی و شهروندی آنان بوده و به همراهی جنبش سبز افتخار می کرد.

نام او را می توان در ذیل تمامی نامه هایی که اعضاء جامعۀ پزشکی در این مدت در دفاع از حقوق مردم و حمایت از رهبران جنبش نوشته اند، دید.

همچنین گفته شده که در این مدت اساتید دانشکدۀ دندانپزشکی برای پیگیری وضعیت وی و تلاش برای آزادی او دو دیدار جمعی با دکتر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و برادر رئیس قوۀ قضائیه و نیز ابوترابی نماینده اسبق رهبری در دانشگاه که از نزدیک دکتر آخوندی و جایگاه وی را در جامعه دانشگاهی و دندانپزشکان می شناسند، داشته اند اما تا کنون نتیجه ای نگرفته اند.

گفته می شود بازداشت دکتر آخوندی بدلیل آن بوده است که در برابر تحکم مامورین وزارت اطلاعات مقاومت کرده و با آنان مشاجره کرده است. وی ابتدا توسط حراست دانشگاه احضار شده بود و پس از آنکه نپذیرفت برنامۀ کاری خود را برای حضور در دفتر حراست تغییر دهد مستقیماً توسط مأموران اطلاعات که به وی تحکم کرده بودند در ساعت بخصوصی در دفتر پیگیری حاضر شود احضار شد.

شیوۀ مامورا ن اطلاعاتی ارعاب مخاطبین و وادار کردن آنان به پیروی از دستورات غیر قانونی آنهاست. آنها خود را فراتر از قانون می دانند و دستگاه قضا را برای پیش برد امیال خود به خدمت می گیرند.

بازداشت دکتر آخوندی و بازرسی مطب و منزل او بدون داشتن حکم معتبر قضائی حکایت از استعلای ماموران اطلاعاتی دارد که موجب عدم پای بندی آنها به حد قانونی خود می شود.