ای دخترانی که دماغ تونو

دوستان سلام، با عرض معذرت، این حرف من نیست!!!!!!!! بلکه گفته پر طمطراق امام جمعه است

 ای دخترانی که دماغ تونو عمل میکنید بعد تو فیس بوک عکس میذارین…

خوب ما هم ختنه کردیم درسته بیاییم هی عکس شو بذاریم تو فیس بوک؟؟
” امام جمعه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *