اون چيه كه منطقى هست ولى قانونى نيست قانونى هست ولى منطقى نيست و اينكه نه قانونيه نه منطقى

دانشجوى پسرى كه درس منطق رو افتاده بود از استاد پرسيد:واقعا خودتون درس منطق رو بلديد استاد گفت:بله. دانشجو گفت:پس من سؤالى ميپرسم اگه تونستيد جواب بديد كه هيچى اما اگه نتونستيد بايد نمره قبولى بهم بدين.استاد با اعتماد به نفس كامل قبول كرد. دانشجو ميگه:اون چيه كه منطقى هست ولى قانونى نيست قانونى هست ولى منطقى نيست و اينكه نه قانونيه نه منطقى. استاد فكر ميكنه ميبينه نميتونه جواب بده نمره قبولى رو به پسر ميده بعد از چند هفته استاد به پسره زنگ ميزنه ميگه خوب جوابش چى ميشد

پسر ميگه: شما 60سالتونه با يه زن 19 ساله ازدواج كردين قانونى هست

ولى منطقى نيست .زنتون با يه پسر 25 ساله رابطه داره قانونى نيست ولى منطقيه
و اينكه شما به معشوق همسرتون نمره قبولى داديد كه نه منطقيه نه قانونى….

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.