امام زمان به تمام سوالات مکانیک های هوا پیما جواب خواهد داد و مشکلات فنی‌ آنها را حل خواهد کرد. تو پو لف ها پرواز کنید ، امام زمان حفظتان خواهد کرد.