استاد قاچاقچی، وای به حال اون دانشجو

دستگیری استاد دانشگاه شریف در آمریکا

سایت آفتاب: یک استاد ایرانی در آمریکا توسط پلیس این کشور دستگیر شده است.

نیور ویک خبر داده است که مجتبی عطاردی استاد دانشگاه صنعتی شریف به اتهام انتقال لوازم آزمایشگاهی از آمریکا به ایران دستگیر شده است  .بر اساس این گزارش این اتفاق در حدود دو ماه پیش در 7 دسامبر رخ داده است.  دفتر حفاظت منافع ایران در سفارت پاکستان این خبر را تایید کرده است.