از لابلای وبلاگهای ایرانی

از لابلای وبلاگهای ایرانی: لیبی را خدا آزاد نکرد !

رهبر انقلاب در گودال

30gnal.blogspot: معمر، جوانک 27 ساله که از طریق کودتایی ضعیف، 42 سال قبل حاکم لیبی را برکنار کرد امروز در داخل گودال گیر افتاد! این طنز ، که بعد از پیدا شدن صدام حسین در گودال ، یک بار دیگر رخ داد ، گویی پیام آور این است که دیکتاتورها در گودالند! لیبی از 42 سال قبل بخاطر اندیشه های بیمار گونه قذافی فاقد دولت ، نهادهای نظارتی ، قانون اساسی ، مجلس و احزاب بود. او همه مظاهر تمدن جدید از جمله دموکراسی ، رای مردم و انتخابات را غیر دموکراتیک!!! میدانست و به سخره میگرفت و یک تنها سرنوشت میلیونها تن از هموطنان خود را رقم میزد. او که در گودال خودپسندی و خودخواهی بیمارگونه خود از سالها قبل محبوس بود و خود را شاه شاهان آفریقا و رهبر امت اسلامی – عربی میدانست و احساس خدایی میکرد و مخالفانش را سوسک و موش خطاب مینمود ، معمرهیچگاه صدای مردم و جامعه خود را نشنید و یا نخواست که بشنود و در نهایت از گودال بیرون کشیده شد و آخرین نفسهای زندگیش را در نهایت فلاکت به پایان برد. گرچه وی دهها سال بذر توهم ، کینه ، نفرت کاشت و جنگ تمام عیار با مردم خود به راه انداخت و زیرساختهای کشورش را نابود ساخت و جان هزاران انسان بیگناه را در طول حکومت ننگین خود گرفت اما در نهایت خود نیز قربانی این خشونت شد. که از قدیم گفته اند هر بذری بکاری همان درو میکنی. امروز پایانی است بر عصر لیبی قذافی. در لیبی باید هرچه زودتر کینه ، نفرت و خشونت را زدود اما عصر قذافی را نباید فراموش کرد که اگر چنین شود لیبی تا رسیدن به آسایش و رفاه ، هزینه های مضاعفی را حتی در دوران بدون دیکتاتور پرداخت خواهد نمود.
حرکت کره ماه، تنها قمر کره زمین در کره شمالی به حالت تعلیق درآمد

akhondnameh.blogspot: از آنجا که مردم کره شمالی متعقدند که خورشید را کیم (بی) جون ایل ، زحل را خامنه ای (به علت شبهات عمامه اش با حلقه های زحل ) ، مریخ را چاوز (شبهات رنگی) ، نپتون را دیکتاتوری از افریقا و غیره … و کره ماه را هم قذافی در آسمان حرکت میدهند، که به علت شهادت معمر قذافی و تا پیدا شدن یک دیکتاتور دیگر برای بر عهده گرفتن امورات کره ماه ، حرکت تنها قمر کره زمین در کره شمالی به حالت تعلیق درآمد. پس موقع رفتن به بیرون ، بالای سرتان را نگاه کنید تا ماه رو سرتان نیفتد.