از این پس هیچ هواپیمای بدون ذکر یا فاطمه زهرا و قرائت زیارت عاشورا و اذان حق تردد از خاک ایران را ندارد!

در مقابله با تحریمهای یاتا / اذان , زیارت عاشورا و صلوات برای همه پروازهای عبوری از خاک ایران اجباری شد! 

به گزارش فارس نیوز بعد از تحریم هواپیماهای جمهوری اسلامی توسط یاتا در اقدامی متقابل به دستور مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی از این پس هیچ هواپیمای بدون ذکر یا فاطمه زهرا و قرائت زیارت عاشورا و اذان حق تردد از خاک ایران را ندارد!

 

هواپیماهای خارجی برای عبور از مرزهای هوایی ایران باید شعایر اسلامی را رعایت کنند.

به گزارش فارس نیوز بعد از تحریم هواپیماهای جمهوری اسلامی توسط یاتا در اقدامی متقابل به دستور مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی از این پس هیچ هواپیمای بدون ذکر یا فاطمه زهرا و قرائت زیارت عاشورا و اذان حق تردد از خاک ایران را ندارد.

همچنین از این پس مسافران زن هواپیماهای عبوری به محض ورود به خاک مقدس جمهوری اسلامی باید حجاب بگذراند و موهایشان را بپوشانند و به هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسلامی میتوانند حجابشان را بردارند.

در ادامه اطلاعیه هواپیمایی جمهوری اسلامی امده است :

هر هواپیمایی که از خاک ایران اسلامی عبور می کنند موظف هستند در طول مدت پرواز در داخل مرزهای ایران زیارت عاشورا برای مسافران پخش کنند و در اوقات شرعی اذان در داخل هواپیما پخش کنند.

مدیر عامل هواپیمایی در همین خصوص گفت:

« تمهیداتی برای اجرای این ایین نامه در نظر گرفته ایم که هواپیما های عبوری غربی از خاک جمهوری اسلامی موظفند صدای زیرات عاشورا و اذکار صلوات و فاطمه (س) راداخل هواپیما را به صورت زنده به برج مراقب مخابره کنند تا اجازه عبور برایشان صادر شود . در صورت تخلف هواپیما های عبوری بلافاصله اجازه پرواز سلب می شود و دستور داده می شود مرزهای ایران را ترک کنند.در صورت ادامه تخلف جنگنده های نیروی هوایی خدمتشان می رسند.»