آیا نوع دائمی آن بصرفه است

بهای هر سکه : 1،250،000 هزار تومان.

بهای کل: 2،500،000،000 = 1250000 *2000

سن داماد: 28 سال.

متوسط عمر در ایران : 70-60 سال.

طول زندگی زناشویی در خوشبینانه ترین حالت:42=28-70

تعداد کل روز و شبهای با هم بودن:15،330=(42*365) شب.
با توجه به پریود بودن حداقل یک هفته در ماه تعداد شب های دارای شانس باهم بودن:
11497شب= 3/4*15330
اگر در خوشبینانه ترین حالت هم ، یک شب در میان حساب کنیم:
5748 شب
آن هم احتمالاً، اگه مسافرت نباشه اگه مهمون نداشته باشین اگه خسته نباشه و…
2،500،000،000 تومان تقسیم بر 5748 شب، میشه

یک شب 435000 تومان
حالا تصمیم با شماست
آیا نوع دائمی آن بصرفه است؟!؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *