آخرین قیمت ها در جمهوری عدل و برابری اسلامی- – – یک میمون یک و نیم میلیون تومان. جان و زندگی‌ یک انسان دگر اندیش، بهائ، نا باور، نا مسلمان ، صفر ، هیچ، پوچ، بی‌ ارزش.

یکشنبه، 4 دی ماه 1390 برابر با 2011 Sunday 25 December

لمون پرس – میمون در کلان شهر تهران به قیمت ۵/ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در برخی از موارد این حیوان ناقل بیماری است.

محمد هادی حیدرزاده، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در خصوص ورود توله شیرها، میمون، کرکس و روباه به پایتخت گفت: وظیفه ساماندهی گونه حیوانان وحشی با سازمان محیط زیست است.

وی با بیان اینکه ورود حیوانات وحشی نیازمند مجوز است، گفت: داد و ستد این حیوانات هم نیازمند مجوز است.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست به ورود میمون در شهر اشاره کرد و گفت: میمون حیوان غیر اهلی است و برای خرید و فروش آن باید مجوز دریافت کنند.

به گفته حیدرزاده؛ میمون می‌توانند ناقل بیماری باشد.

وی با بیان اینکه متولی حیوانات وحشی در شهر نیستیم، گفت: فقط سازمان آتش‌نشانی وظیفه جمع‌آوری این حیوانات را بر عهده دارد و بعد از به دام انداختن باید حیوان را تحویل سازمان حفاظت محیط زیست بدهد.

IranPressNews